$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

HÜDA PAR GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

HÜDA PAR GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ
  • 12.04.2022
  • 112 kez okundu

EMEKLİ MAAŞLARI VE SOSYAL YARDIMLAR YÜKSELTİLMELİDİR

Yüzde 60’ların üstüne çıkan enflasyon oranları halkın alım gücünü ciddi şekilde etkilemekte, dar gelirlilerin her gün daha da kötüleşen ekonomik durumu büyük bir sosyal buhrana doğru gitmektedir. SGK emeklilerine ve sosyal yardım programı kapsamında yer alan yaşlı, engelli, evde bakım, sosyal ekonomik destek, dul ve yetim maaşlarında yılbaşında yapılan artışlar yüksek enflasyon karşısında eridi. Halk, artık beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Hayat, beslenme ve barınma hakkı temel insan haklarındandır. Bu hakların güvence altına alınması devletin asli vazifesi, varlık ve meşruiyet nedenidir. 2022 Mart ayı rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5.000 TL sınırına yaklaşırken yoksulluk sınırı ise 16.000 TL’yi aştı. Bir kişinin yoksulluk sınırı ise 5.878 TL’ye çıktı. Mevcut ekonomik şartlar, emekli maaşları ve sosyal yardımlarda makul bir artışa gidilmesini gerekli kılmaktadır. Bu anlamda Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen 1.100 TL’lik ikramiye, en düşük emekli maaşı olan 2.500 TL’den az olmamalıdır.

KARAMAN’DAKİ IRKÇI OLAY

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KYK yurdunda düzenlenen programda Kürtçe şarkılar söyleyip halay çeken öğrenciler, kendilerine “Karamanoğlu Mehmetbey Ülkücüleri” adını veren bir grup tarafından alıkonularak zorla bir depoya götürülmüş ve telefonlarına el konulmuştur. Tehdit ve baskı ile sosyal medya hesaplarından “Dün gece ahlaksızca Kürtçe halay çektiğimiz için mukaddes Türk Halkından ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin gerçek sahibi olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ülkücülerinden özür dileriz.” şeklinde paylaşım yaptırılmıştır. Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz. Geçmiş yıllarda da benzer olayların yaşandığı Karaman’da gerçekleşen bu olay, aslında Türkiye’de yaşayan 85 milyon vatandaşa yapılan bir saldırı olarak görülmelidir. Kimi siyasetçiler ile yetkililerin son dönemlerde sıkça kullandıkları ırkçı ve ötekileştirici dil, bu tür olayların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.

Bu coğrafya ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikalardan çok çekti. Son dönemlerde ülkemizde yaşayan farklı milletlere mensup insanlara yönelik sözlü ve fiili saldırılardaki artış dikkatleri çekmektedir. Bu durum birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Her insan dinini, dilini ve kültürünü yaşama hakkına sahiptir. Karaman’daki bu çirkin olay kesinlikle örtbas edilmemeli ve ivedilikle soruşturulup ilgililer hakkında gereken yasal işlemler yapılmalıdır. Başta devleti idare edenler olmak üzere siyaset kurumunu ve ilgili tüm kesimleri daha duyarlı olmaya ve bu tür çirkin olayların bir daha yaşanmaması için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

DİN GÖREVLİLERİ YARGILANMA KORKUSU YAŞAMAMALIDIR

İslam yalnızca insanların ruhaniyetlerini besleyen bir din değildir. İçtimai hayatın tamamını düzenleyen kaidelerle gelmiştir.  Dini, toplumun vicdanı haline getirmiş, güzel ahlakın yerleşmesini ve adaletin tesisini amaçlamıştır. Ahlaksızlığın, zulmün ve kötülüklerin insanlığı çepeçevre kuşattığı bu zaman diliminde İslam, inananlar için yegâne sığınaktır. Din görevlileri ve âlimler de hiçbir tesir altında kalmadan, insanları kötülükten sakındırarak doğru yola davet etmekle vazifelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığının din hakikatlerini konu alan vaaz, hutbe veya yazılı eser şeklindeki kurumsal açıklamalarının zaman zaman yargıya konu edildiğine şahit oluyoruz. Âlimlerin vazifesi, dinin söylemine aracılık etmektir. Toplumsal meselelere dinin yaklaşımını dile getirmemeleri ise vazifenin ihmalidir. Durum böyleyken fuhşiyat, cinsi sapıklık, faiz, alkol gibi hususlarda din görevlilerinin dinde var olan kaideleri aktarmaları sebebiyle yargılanmaları, dinin hükümlerinin yargılanması anlamına gelmektedir. Bu durum, insanların İslam’a ulaşmalarının engellenmesi ve inanca baskıdır. Olması gereken, din görevlilerinin hiçbir baskı altında kalmadan minberde dinin hakikatlerini ilan etmeleridir. Bu anlamda, yakın zamanda kamuoyunda tartışılmaya başlanan “minber dokunulmazlığı” önerisini destekliyoruz. Din görevlileri ve âlimler yargılanma korkusu yaşamadan ve hiçbir baskı altında kalmadan vazifelerini yapabilmelidirler.

KEMER SIKMA SIRASI KAMUDADIR

Temel gıda ve zorunlu tüketim maddelerinde zam furyası dinmek bilmiyor. Üretimde rekor kırdığımız ve ihracat kalemlerinin başında gelen yaş meyve ve sebzede dahi zam furyasının yaşanması, maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyledir. Açıklanan mart ayı rakamları, enflasyonun toplumsal bir kâbusa dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak gerçekleşti. Bu tabloya göre klasik yöntemlerle kısa ve orta vadede enflasyonun üstesinden gelinemez. Yükselen enflasyonun yıkıcı etkisini çarşı pazarda bugüne kadar halk yaşadı. Fedakârlık veya kemer sıkma politikasının bundan sonra kamuda uygulanması, yeni önlem ve atılımlar geliştirilmesi kaçınılmazdır. Başta kamu harcamaları olmak üzere yolsuzluk, lüks, şatafat, zorunlu olmayan ödenekler, ihaleler, getirisi olmayan ölü yatırımlar olmak üzere kamuya neşter atılmalı, kamuda ciddi bir “kemer sıkma” politikası uygulanmalıdır.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için ciddi adımlar atılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, nükleer santraller, içerideki fosil yakıt kaynaklarının yeterince işletilmesi gibi dışarıya bağımlılığı azaltacak alanlara yoğunlaşmak gerekir. Kamuda yapılacak tasarruflarla maliyeti artıran akaryakıt ve doğalgaza sübvansiyon uygulanabilir. Piyasaların istikrarını bozan, istikrarsızlığı fırsata çeviren, her gelişmeyi fiyat artırımı için bahaneye dönüştüren odaklara karşı caydırıcı tedbirler geliştirilmelidir.

İNSAN HAKKI İHLALLERİ SONA ERMELİDİR

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü (Timok) köyünde düzenlenen ev baskınlarında, 15 kişi darp edilerek gözaltına alınmış ve gözaltı süresince 5 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldığı iddia edilmiştir. Konuyla ilgili iddialar adli ve idari merciler tarafından cevapsız bırakılmış ve olayın üstü örtülmeye çalışılmıştır.

Yine partisinden istifa eden bir belediye meclis üyesi vatandaş da konuk olduğu televizyon programında, sunucu ile birlikte saldırıya uğramış, darp edilmiş ve akabinde kaçırılmıştır. Son günlerde artan gözaltında işkence ve kötü muamele iddiaları, ırkçı ve partizan saiklerle insanların darp edilmesi ve kaçırılması endişe vericidir.

Bu iddialar ve yaşananlar vahimdir. Başta devlet ve siyasi parti yetkilileri olmak üzere tüm kesimler, işkenceye tolerans anlamına gelecek her türlü söz ve tavırdan kaçınmalıdır. Devletin görevi ırk, mezhep ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlarının onurunu muhafaza etmektir. Yaşanan bu olaylar etkin olarak soruşturulmalı ve failler ortaya çıkarılarak yargılanmalıdır. İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans ilkesinden taviz verilmemeli, hukukun üstünlüğü her şart ve ortamda titizlikle korunmalıdır. Devlet, vicdanları yaralayan ve toplumsal barışı bozan bu hadiseler karşısına sorumluluklarını yerine getirmelidir.

TL’DEKİ DEĞER KAYBI ÖNLENMELİDİR

TL’nin uluslararası para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı, ülke ekonomisinin yaşadığı krizin en önemli sebeplerinden biridir. 2018 yılı ortalarında başlayıp 2021 yılı sonlarında zirve yapan TL’deki değer kaybının piyasada sebep olduğu domino etkisi ile hayat pahalılığı da rekor üstüne rekor kırmaktadır. Bu süreçte alınmayan tedbirler ve yetkililerin ilgisizliği, geniş halk kitlelerini mevsiminde dahi yaş sebze ve meyveyi alamayacak duruma getirmiştir. TL’nin değer kaybını önlemek amacıyla getirilen kur korumalı mevduat sistemine rağmen TL, son üç ayda % 23 değer kaybına uğramıştır.

Gelişen jeopolitik risklere bağlı olarak artan hammadde fiyatları da elbette dünya piyasalarında ürün fiyatlarını yükseltmektedir. Ancak TL’de yaşanan hızlı değer kaybının dünya piyasası ile izahı mümkün değildir. Bu değer kaybının önüne geçilmeden ülke ekonomisinin düze çıkması beklenmez. Bu sebeple; para biriminin değer kazanması ekonomi yönetiminin öncelikli politikası olmalıdır. Rusya Federasyonu rublenin değerini korumak için ödemelerini ruble ile yapmayı dayatmış ve rublenin değerini işgal öncesi seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Bu durum Türkiye için de bir emsal oluşturmalıdır.  Büyük devlet olma iddiası bunu yapmayı gerektirir.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE BAŞLATILAN YENİ DÖNEM

Türkiye, son yıllarda ciddi sorunlar yaşadığı Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri tekrar başlatma ve ileri safhalara taşıma kararı aldı. Uzun süreden beri karşılıklı müzakerelerin devam ettiği ve ilişkilerin maslahatgüzar düzeyinde tutulduğu Mısır’a dokuz sene sonra büyükelçi seviyesinde atama yapıldı.  Elbette adalet, kardeşlik ve karşılıklı çıkar çerçevesinde başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün ülkelerle ilişki geliştirmek tabiidir. Ama bu ilişkiler zulümlere, haksızlık ve hukuksuzluklara meşruiyet kazandıracak şekilde olmamalıdır.  Mısır ile ilişkiler tekrar başlatılırken bu ilişki, başta darbeci rejimin mağduru olan Müslümanlar olmak üzere Mısır halkının genel maslahatlarının aleyhine olmamalıdır. Mısır askeri diktasının şerrinden emin olmak için ülkemizde misafir olan muhacirlerin güvenlik ve emniyetlerine halel getirilmemelidir.

İŞGAL REJİMİNİN TECAVÜZLERİ DEVAM EDİYOR

Siyonist işgal rejimi Batı Şeria’da yaşayan 12 ila 40 yaş arası Filistinli erkeklerin Ramazan ayında Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya girmesini engellemektedir. Ramazan ayında Filistinlilere yönelik tahriklerini artıran işgal rejimi yeni katliamlar ve tutuklamalar için gerekçe oluşturma arayışındadır. İşgal rejiminin provokasyonlarına karşı meşru direniş eylemlerini ‘terör eylemi’ olarak gören ve bu şekilde isimlendiren bölge ülkeleri ve Türkiye de işgalcileri cesaretlendirmektedir.

Siyonist rejim, Filistin topraklarında bir işgalcidir. İşgalci Siyonistlerin on yıllardan beri gerçekleştirdikleri katliamlarda şehit edilen sivillerin haddi hesabı yoktur. Müslüman halkı evlerinden, köylerinden ve şehirlerinden zorla çıkararak onların yerine siyonist yerleşim yerleri kurmakta, dünyanın farklı bölgelerinden getirttikleri Siyonistleri buralara yerleştirmektedirler. Her millet gibi Filistinlilerin de işgale karşı kendilerini ve vatanlarını savunma hakkı vardır. Hiçbir kutsala ve değere saygısı olmayan ve pervasızca zulüm işleyen bu işgalcilere karşı başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dünya tepki göstermeli; adalet, menfaate kurban edilmemelidir.

Etiketler: / / / /

HÜDA PAR Tarsus İlçe Teşkilatı Ziyaretlerde Sınır Tanımıyor
HÜDA PAR Tarsus İlçe Başkanı Hikmet Tanış seçim çalışmaları kapsamında Tarsus’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı...
Tarsus’ta Neler Oldu
HAKKI MENİZ “TREN HATTININ YERALTINA ALINMASI BENİM PROJEM” AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Hakkı  Meniz: “2014’de Belediye Başkan Adaylığımdaki  Projem...
AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, 2.turu yorumladı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun
AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, 2.turu yorumladı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı...
Tarsus’ta Neler   Oldu
-BAŞKAN BOZDOĞAN “TARSUS’UN İL OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM” Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, hesap verilebilirlik ilkesiyle kentin ana unsuru...
TOROSLAR BELEDİYESİNİN TENİS TURNUVASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Toroslar Belediyesinin; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği Tenis Turnuvası, ödül töreni ile son buldu.  ...
AK Parti Milletvekili Adayı Hakkı Meniz: “2014’de Belediye Başkan Adaylığımdaki Projem Hayata Geçiyor”
    .Meniz; “ Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Hattının Tarsus bölümünde çalışmalar başladı. Yaparsa AK Parti Yapar”  ...
Tarsus’ta Neler Oldu
SERKAN ÖLMEZ, ŞIRNAK’TA ŞEHİT Tarsuslu uzman çavuş Serkan Ölmez, dün Şırnak’ta şehit düştü.  Cenaze töreni bugün yapılacak. Belediye Başkanı Dr....
CHP’li belediyeden tepki çeken hareket! Seçim sonuçlarından sonra depremzedeleri otelden çıkarmak istediler, tepkiler sonrası geri adım attılar
CHP’li belediyeden tepki çeken hareket! Seçim sonuçlarından sonra depremzedeleri otelden çıkarmak istediler, tepkiler sonrası geri adım attılar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,...
Tarsus’ta Neler Oldu
TARSUS BELEDİYE BAŞKANI CANLI YAYINDA KONUŞTU Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Enine boyuna proğramında gazeteciler  Okan Çalışkan ile  Mustafa...
Tarsus’ta Neler Oldu
TARSUS’TA 249 BİN 761 SEÇMEN 749 SANDIKTA OY KULLANACAK Bu seçimlerde Tarsus’ta 250 bine yakın  seçmen 749 sandıkta oy kullanacak....
BAŞKAN YILMAZ, OYUNU KULLANDI
BAŞKAN YILMAZ, OYUNU KULLANDI   Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili...
Başkan Yılmaz, Anneler Günü’nü Kutladı
Başkan Yılmaz, Anneler Günü’nü Kutladı   Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm annelerin...
‘’Sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi Anne sevgisidir.’’
‘’Sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi Anne sevgisidir.’’   Özsu mesajında; ‘’Sonsuz bir hoşgörünün, koşulsuz bir sevginin, özverinin, merhametin ve...
Tarsus’ta Neler Oldu
TARSUS’TA 12 MAYIS’TA  (BUGÜN) ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILACAK Tarsus Belediyesi tarafından 12 Mayıs Cuma günü (bugün) Anneler günü etkinliği yapılacak. Çocuklar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor ve ehliyet sınıfı hakkında açıklamada bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor ve ehliyet sınıfı hakkında açıklamada bulundu 11.05.2023 16:05 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, B sınıfı ehliyet...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ